MAGAZIN- NAJBOLJE STARIJE PJESME

00:00:00- KOKOLO
00:03:36- KAD U VOJSKU POĐEŠ
00:07:30 -SVE BI SEKE LJUBILE MORNARE
00:10:54 -DOŠLO VRIJEME
00:14:19 – SAMO NAVIKA
00:18:29- PUT PUTUJEM
00:21:49- TRI SAM TI ZIME ŠAPTALA IME
00:25:22- MINUT SRCA TVOG
00:29:45 – RANO RANIJE
00:33:45 – NIKOLA
00:37:00- PIŠI MI
00:40:28- TI SI ŽELJA MOG ŽIVOTA
00:44:04- LJUBE SE DOBRI, LOŠI, ZLI
00:48:26- SVE BI ME CURICE LJUBILE
00:51:13- OKO MOJE SANJIVO
00:54:18- TAMARA
00:58:24 -BALKANSKA ULICA
01:03:13- SIMPATIJA
01:07:37- DVA ZRNA GROŽĐA

Bir cevap yazın